Oleme Eesti Haigekassaga lepingupartner. Erakorralise ortopeedilise abi vastuvõtt on ravikindlustatud ja kindlustamata isikutele visiiditasuga 5 EUR. Vaata Eesti Haigekassa terviseteenuste loetelu Riigi Teatajast.

DR. A. KIKASE TASULISTE ORTOPEEDILISTE TEENUSTE HINNAD

EUR

Eriarsti vastuvõtt (kuni 20 minutit)

55 EUR

Arsti korduv vastuvõtt

50 EUR

Viskosuplemetatsioon (Synvisc)

50 EUR + ravimi hind

Süst (blokaad, punktsioon)

25 EUR

Patsiendi ravidokumendi tõlkimine 1 lk (inglise keelde, vene keelde)

20 EUR