Oleme Eesti Haigekassaga lepingupartner. Vaata Eesti Haigekassa terviseteenuste loetelu Riigi Teatajast.

Tervishoiuteenuse nimetus

Euro

Intraoraalne hambaülesvõte

7.00

Hammaste panoraamülesvõte

15.00

Röntgeniülesvõte peapiirkonnast (üks ülesvõte)

16.00

Röntgeniülesvõte peapiirkonnast (kaks ülesvõtet)

20.00

Röntgeniülesvõte lülisamba piirkonnast (üks ülesvõte)

16.00

Röntgeniülesvõte lülisamba piirkonnast (kaks ülesvõte)

20.00

Röntgeniülesvõte rindkere piirkonnast (üks ülesvõte)

16.00

Röntgeniülesvõte rindkere piirkonnast (kaks ülesvõtet)

20.00

Röntgeniülesvõte ülajäsemetest (üks ülesvõte)

16.00

Röntgeniülesvõte ülajäsemetest (kaks ülesvõtet)

20.00

Röntgeniülesvõte alajäsemetest (üks ülesvõte)

16.00

Röntgeniülesvõte alajäsemest (kaks ülesvõtet)

20.00