Поликлиника Balneom имеет договор с Eesti Haigekassa. Vaata Eesti Haigekassa terviseteenuste loetelu Riigi Teatajast.

Tervishoiuteenuse nimetus

Euro

Intraoraalne hambaülesvõte

10.00

Hammaste panoraamülesvõte

Röntgeniülesvõte salvestamine CD-le

15.00

3.00

Röntgeniülesvõte peapiirkonnast (üks ülesvõte)

20.00

Röntgeniülesvõte peapiirkonnast (kaks ülesvõtet)

25.00

Röntgeniülesvõte lülisamba piirkonnast (üks ülesvõte)

20.00

Röntgeniülesvõte lülisamba piirkonnast (kaks ülesvõte)

25.00

Röntgeniülesvõte rindkere piirkonnast (üks ülesvõte)

20.00

Röntgeniülesvõte rindkere piirkonnast (kaks ülesvõtet)

25.00

Röntgeniülesvõte ülajäsemetest (üks ülesvõte)

20.00

Röntgeniülesvõte ülajäsemetest (kaks ülesvõtet)

25.00

Röntgeniülesvõte alajäsemetest (üks ülesvõte)

20.00

Röntgeniülesvõte alajäsemest (kaks ülesvõtet)

25.00